Travel 2.0

Warsztaty Travel 2.0 to cykl spotkań z praktykami, którzy zaprezentują najnowsze badania
i trendy z zakresu marketingu internetowego i pokażą jak je wykorzystać w branży turystycznej i hotelarskiej.

Polityka prywatności

Poniżej prezentujemy politykę prywatności konferencji Travel 2.0

  1. Dane osobowe przekazywane nam przez użytkowników serwisu Travel20.pl, są przetwarzane przez Grupę eholiday.pl Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, Al. Jerozolimskie 148, 02-326 Warszawa, zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy pod nr KRS 0000303525, o kapitale zakładowym 129 000 złotych, posiadającą numer NIP 527-256-75-16

  2. Powierzone nam dane osobowe, są wykorzystywane wyłącznie w celu w celu informowania o nowych szkoleniach oferowanych przez serwis Travel20.pl.

  3. Dane osobowe nie są udostępniane innym podmiotom dla celów marketingowych.

  4. Każdy użytkownik serwisu ma prawo dostępu do swoich danych, a po zarejestrowaniu się ma wgląd do swoich danych oraz może je zmieniać.

  5. Powierzone nam dane osobowe są przechowywane i zabezpieczone zgodnie z zasadami określonymi w obowiązujących przepisach prawa.